Badminton

LEDIGE BADMINTON TIDER:

Mandag        kl 15.00 – 18.00 & kl. 20.00 – 22.00
Tirsdag         kl 15.00 – 17.00
Onsdag        kl 18.45 – 22.00
Torsdag        kl 15.00 – 16.30 & kl. 20.00 – 22.00
Lørdag          kl 14.00 – 22.00
Søndag        kl 10.00 – 22.00