Fole IF’s historie

Fole Hal er opført i 2006 ved hjælp af penge fra støttearrangementer, indsamlet jern og metal, fonde og sponsorere.

Hallen blev bygget af frivillig arbejdskraft, og mange af byens borgere har været en del af opførslen.

Hallen rummer alle moderne faciliteter bl.a. med automatiske bander og en springgrav der kan nedsænkes i gulvet. I forlængelse af hallen er der et cafeteria, som kan bruges til at afholde forskellige arrangementer. Her mødes bl.a. byens dagplejemødre og børnehave ugentligt, ligesom byens unge hver tirsdag aften mødes i ungdomsklubben, hvor de også bruger hallens idrætfaciliteter.

Jern og metal
Der samles stadig jern og metal ind, hvilket ubeskåret går til Fole Hal.
Det kan indsamles på Ballegaard, Brændstrupvej 16. 
For større mængder kontakt Hans Peter Clausen på tlf.: 4050 1652.